Aakjær slægten


Aakjær slægten


Dette afsnit beskriver min Aakjær slægt tilbage i tiden til dens oprindelse i Midtjylland i slutningen af 1800-tallet og dens tilknytning til Bornholm.


Aakjær efternavnet dukker op omkring år 1800, idet min "stamfar" Niels Pedersen Aakjær (1786-1849) blev født på hovedgården "Aakjær" ved Odder i Østjylland som søn af teglbrænderen på gården, Peder Sørensen. 


Familien flyttede til landsbyen Stavn ved Limfjorden, hvor Niels Pedersen Aakjær blev soldat, nemlig grenader ved 3. jyske infanteriregiment. Under Englandskrigene blev alle danske tropper rykket rundt til Danmarks forsvar. Og i 1811 kommer Aakjærs grenaderkompagni til fæstningen Christiansø og senere til Bornholm.


Forholdene for dette grenarderkompagni har jeg beskrevet i en artikel til "Jul på Bornholm", som kan læses HER.


Niels Pedersen Aakjær fik tre børn, to døtre og en søn. Sønnen, min tipoldefar Niels Peter Aakjær, senior (1820-1863), blev skibsfører og flyttede som ung til Aalborg. Her blev han gift og fik tre børn, to sønner og en datter. 


I Aalborg sejlede han i en årrække for stor-skibsrederen og købmanden Chr. Simoni. Mest sejlede han med galeasen "Sophie", som han desværre også forliste med i 1863. Han udeblev under en rejse til England, og skib og besætning forsvandt.


Da hans kone, Mette Marie Petrea Hansen (1830-1869), nogle få år senere også døde, blev de tre børn efterladt uden forældre. Den ældste søn, min olderfar Niels Peter Aakjær junior (1857-1913) kom til Listed på Bornholm i pleje hos sin fars kusine, Nicoline Pedersdatter, der var gift med "Listedkongen", Anders Peter Hansen.


Niels Peter Aakjær junior blev som sin far og sine svgre uddannet til skibsfører og sejlede med familieskibet skonnerten "Margrethe" i en årrække. Læs mere om det HER.


I 1892 kom han ind til Fyrvæsenet, først som fyrassistent på Hjelm fyr i Kattegat og senere tilbage til Bornholm, hvor han endte som fyrmester på Dueodde Nordfyr. Han fik fire børn, to sønner og to døtre, hvoraf min farfar, Nicolaj Aakjær (1895-1983) gennem en årrække var tilknyttet de bornholmske jernbaner, sidst som stationsforstander på Nexø station.