"Margrethe"


Familieskibet "Margrethe" - (1871-1905)


Familieskibet ”Margrethe” er historien om en 3-mastet skonnert bygget af ”Listedkongen” – A. P. Hansen i Listed, og ført på skift af tre svogre: hans søn, N. P. Hansen og hans to svigersønner J. P. Dahl og N. P. Aakjær.

Der er bevaret en hel del materiale fra skonnerten ”Margrethe”. Det blev i 2007 samlet af Knud Harild og Peter Aakjær i en bog, der er en detaljeret fortælling om det daglige liv på en tre-mastet skonnert på dens næsten 190 rejser i perioden 1871-1897 og familien bag. Dette bygger på bogen og beskriver tematisk det hårde, ensomme og til tider farlige liv til søs set fra en skibskaptajns kahyt. Og den beskriver vanskelighederne ved at få skibets økonomi til at hænge sammen på et tidspunkt, hvor fragtraterne var for hastigt nedadgående i konkurrencen fra den stigende mængde dampskibe.


Disse sider er baseret på en artikel i Bornholmske Samlinger fra 2019: "Margrethe" - og de tre svogre skrevet af Peter Aakjær og Mette Harild.