Listedkongen


Listedkongen - en iværksætter fra 1800-tallet

Listedkongen - Anders Peter Hansen (1819-1889) - er min tipoldefar. Han var en meget aktiv iværksætter og en forrygende handelsmand. Til trods for at han blev født i beskedne forhold i fiskerlejet Listed på Bornholm, fik han opbygget et betydeligt avlsbrug, en betydelig handelsvirksomhed og endog en rederivirksomhed,

der både inkluderede Danmarks største kvaserederi og en række større sejlskibe i langfart på de store oceaner.


Dette afsnit beskriver hans virksomhed - dens storhed og fald - og især om familieskibet, den 3-mastede skonnert "Margrethe", der blev ført af hans søn og to svigersønner gennem en lang årrække.

Hans virksomhed er beskrevet i to artikler bragt i "Bornholmske Samlinger". Den første del, fra 2017, handler om hans liv og levned, og den kan læses i sin helhed HER.


Den anden del handler om hans familieskib, den tremastede skonnert "Margrethe" og de tre svogre, der var kaptajner på skonnerten gennem en årrække. Artiklen blev bragt i "Bornholmske Samlinger" fra 2019, og den bliver bragt i en forkortet web-version HER.


Desuden blev hans eventyr med transport af varer til den engelske flåde ved Helsinki i 1855 under Krimkrigen beskrevet i en artikel i "Jul på Bornholm" i 2020. Læs en forkortet udgave HER.